Energiatodistus lyhyesti

syystalo.jpg

Energiatodistus on työkalu, jolla voidaan vertailla rakennusten energiatehokkuutta. Suomessa energiatodistus on ollut käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa sekä vuodesta 2009 myynti- ja vuokraustilanteissa asuinkerrostaloissa ja uudehkoissa pientaloissa. Uusi lakienergiatodistuksesta (50/2013) on tullut voimaan 1.6.2013.

Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä 1.7.2017 alkaen. Rivi- ja ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uudet säännökset ovat koskeneet 1.7.2014 lähtien.

Energialuokitus kertoo energiatehokkuudesta

energiatodistus-1.jpg

Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta. E-luku lasketaan käyttämällä eri energiamuodoille kertoimia, jotka ohjaavat valitsemaan ympäristön ja ilmaston kannalta mahdollisimman haitatto

mia vaihtoehtoja. Lämmitystapa vaikuttaa ratkaisevasti rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen ja se näkyy myös E-luvussa. Pienimmät kertoimet ovat uusiutuvalla energialla ja kaukolämmöllä.

Pientaloilla E-luvun yläraja riippuu rakennuksen pinta-alasta, ja vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille.

Energiatodistusta ei tarvita

  • perinteisille loma-asunnoille, alle 50 m2 rakennuksille, suojelluille rakennuksille, lyhytaikaisesti vuokratuille rakennuksille eikä erikoisrakennuksille

Lisätietoja

Motivan Kysy energiatodistuksesta -palvelu
puhelinpalvelu: 0424 281 291 (ti ja to klo 9-12)
sähköposti: energiatodistus@motiva.fi

Ympäristöministeriö
Tietoa energiatodistuksesta